آیا می دانستید؟(did you know)

علمی

ایا میدانید گه بیشترین کلمات را انگلیسی دارد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 14:37  توسط ahmadreza.s  | 

salam

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 14:35  توسط ahmadreza.s  | 

ایامیدانید

فیل تنها پستانداریست که نمیتواند بپدد

جز پستانداران فقط فقط انسان و میمون میتوانند واضح رنگ ها را تشخیص دهند

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 14:7  توسط ahmadreza.s  | 

آِِیا میدانید؟

ایا میدانید یک گالن روغن سوخته میتواند سه میلیون گالن را الوده کند؟

ایا میدانید قران 1015030نقطه دارد؟

ایا میدانید که در پفک پنیر فاسد استفاده میکنند؟


+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آبان 1393ساعت 23:17  توسط ahmadreza.s  |